Disclaimer

AddThis Social Bookmark Button
There are no translations available.

Ondanks de constante zorg en aandacht die dezzignonline aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.dezzignonline.com en www.dezzignonline.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dezzignonline (ook niet via een eigen netwerk).

Dezzignonline kan er niet voor instaan dat de informatie op www.dezzignonline.com en www.dezzignonline.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Dezzignonline streeft er naar om enkel gratis links te publiceren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er een semi gratis site wordt weergegeven. Wij staan dit toe omdat de content van de site naar ons inziens  een hogere informatieve waarde heeft dan een commerciële.

Dezzignonline sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.dezzignonline.com en www.dezzignonline.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.dezzignonline.com en www.dezzignonline.nl te kunnen raadplegen.

 
Dutch English French German Romanian Russian Slovenian Spanish
Agenda
There are no events at this time
Dezzignonline
We have 8 guests online
Unknown flag Unknown (19102)
United States flag United States (3878)
Ukraine flag Ukraine (3854)
Netherlands flag Netherlands (3295)
Russian Federation flag Russian Federation (2086)
Germany flag Germany (1426)
China flag China (1014)
France flag France (718)
Poland flag Poland (637)
Seychelles flag Seychelles (565)
40255 visits from 131 countries
AddThis Social Bookmark Button

Dezzignonline is the internet start page for the creative scene.
On dezzignonline you will find, almost always for free, items to enhance your creation.
Dezzignonline will be constantly updated with new links. So if you want to stay informed subscribe yourself for free. After subscribing and login in you will find a extra user menu. With this menu you can easily report a new link or, and we hope not too often, a broken link.

If you want to stay informed about new links and other dezzignonline information, you can also subscribe yourself for a newsletter here.

The Day You Die